1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

CBS GPS ve GOOGLE EARTH Teknolojilerinin Kullanımı

Gönderilme zamanı: Sal Şub 04, 2014 12:25 am
gönderen Ihsan
CBS, GPS VE GOOGLE EARTH TEKNOLOJİLERİNİN COĞRAFYA DERSLERİNDE KULLANIMI

ÖZET

Bu çalışma CBS, GPS ve Google Earth teknolojilerinin birlikte kullanıldığı bir etkinliğin ortaöğretim coğrafya derslerindeki uygulanabilirliğinin test edilmesi amacı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Fatih Üniversitesi işbirliği ile İstanbul’da görev yapan coğrafya öğretmenlerine verilen CBS kursu sırasında gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya İstanbul’daki 19 ilçede yer alan 25 farklı ortaöğretim kurumunda çalışan 25 coğrafya öğretmeni katılmıştır. Çalışmada öğretmenler öncelikle Fatih Üniversitesi İstanbul kampüsünde 18 noktadan toprak ve hava sıcaklığı ile bağıl nem gibi değerleri GPS ile konum verilerini alarak arazide ölçmüşlerdir. Öğretmenler, topladıkları verileri CBS ortamına aktararak her bir değer için dağılım haritaları üretmiş ve bunları Google Earth üzerinde göstermişlerdir. Etkinliğin değerlendirilmesi amacı ile çalışma sonrasında öğretmenler üzerinde bir anket çalışması uygulanmıştır. Anket sonuçları SPSS 17 kullanılarak ağırlıklı olarak sıklık analizleri şeklinde değerlendirilmiştir. Çalışmada CBS, GPS ve Google Earth’ün birlikte kullanılması ile gerçekleştirilen etkinliğin coğrafya dersleri için faydalı bir öğretim yöntemi olabileceği görülmüştür.


İndir:

Kaynak: ... 1012000678